■ AssemblyCopyrightAttribute 클래스 : Copyright 속성을 사용해 저작권 정보 구하기

----------------------------------------------------------------------------------------------------

using System.Reflection;

 

Assembly assembly = Assembly.GetExecutingAssembly();

 

AssemblyCopyrightAttribute assemblyCopyrightAttribute =

    (AssemblyCopyrightAttribute)assembly.GetCustomAttributes(typeof(AssemblyCopyrightAttribute), false)[0];

 

string copyright = assemblyCopyrightAttribute.Copyright;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Posted by 사용자 icodebroker

댓글을 달아 주세요