■ TO_CHAR 함수 : 다국적 문자 집합 데이터를 데이터베이스 문자 집합 데이터로 변환하기

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SET SERVEROUTPUT ON;

 

DECLARE

    V_SOURCE NVARCHAR2(20) := 'Corner? What corner?';

    V_TARGET VARCHAR2(20);

BEGIN

    V_TARGET := TO_CHAR(V_SOURCE);

    

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(LENGTHB(V_SOURCE));

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(LENGTHB(V_TARGET));

END;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posted by 사용자 icodebroker
TAG

댓글을 달아 주세요